V podjetju INOVA IT d.o.o., pri izvajanju vseh procesov in v povezavi z zainteresiranimi strankami, odgovorno varujemo vse informacije, ki so nam zaupane oziroma jih pri svojem delu uporabljamo skladno z zahtevami standarda ISO 27001:2013.

 

Cilji politike varovanja informacij so:

 

       zagotavljanje informacijske varnosti v procesih izvajanja storitev za naše kupce,

       zagotavljanje varne obravnave informacij, ki so neobhodne za izvajanje procesov,

       varno upravljanje informacij, ki so opredeljeni kot:

o    tajni podatki

o   osebni podatki

o   poslovna skrivnost,

       zagotavljanje neprekinjenega delovanja informacijske podpore,

       izvajanje ukrepov za preprečevanje pojavov varnostnih incidentov,

       zagotavljanje ozaveščenosti vseh zaposlenih o varnostnih tveganjih in načinih varovanja.

 

Namen politike varovanja informacij je:

 

opredelitev pomembnosti in zaščitita informacij za zagotavljanje:

 

• zaupnosti:                zagotoviti dostop do informacij samo pooblaščenim osebam,

• celovitosti:               zagotavljanje verodostojnosti informacij,

• razpoložljivosti:       zagotavljanje pooblaščenim osebam dostop do informacij in z njimi povezanimi sredstvi, ko jih potrebujejo za izvajanje svojih delovnih nalog, skladno z kompetencami in pooblastili

 

November, 2022

 

 

PVK - PVO - PV SUIV:                                                                                 Direktor:

 Tomaž STRAŽIŠNIK                                                                               Miha LESJAK